Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


פקודת Align יכולה להזיז, לסובב להגדיל/להקטין אובייקט תוך התאמתו לגיאומטריה קיימת או לנקודה שנבחרה.אומרים שהפקודה מתאימה בעיקר כאשר מתכננים בתלת-ממדית, אך בהחלט (אפילו רצוי) להשתמש גם בשרטוטים דו מימדים. להפעלה נבחר את פקודת ה- Align, נבחר את האוביקט אות נרצה להתאים נבחר שתי נקודות עיגון בהתאמה לצרכים, נבחר באופציה כן/לא של שינוי גודל האוביקט ונבצע את היישור, במיקום החדש של האובייקט יתאים בצורה מושלמת להגדרתנו.

לחצו לצפייה בסרטון שימוש בפקודה:

בהצלחה,
חמי מילר 
מנהל טכנולוגיות ושירותי מומחה
חטיבת אוטודסק
[email protected]

דילוג לתוכן