Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


בסוף הפרויקט, במהלך שלב המסירה, לעתים קרובות צוותי הביצוע מתבקשים לספק סטים של מצב קיים או נכון יותר לומר "As – Build" ("כפי שנבנה"). סטים אלו בדרך כלל כוללים גיליונות שרטוט,Issues (סוגיות) מסמכי RFI's (בקשת מידע) Submittals, (הגשות). מסמכים של "כפי שנבנה" יכולים להיות מועילים גם במהלך הבנייה (לא רק בסיומה), במיוחד אם מצרפים קבלן משנה חדש או צד שלישי כמו רשות תכנון מקומית שמבקשת מידע מסוג זה כדי לתת אישורי בנייה.

לרוב הרכבת הסט "כפי שנבנה" הינו תהליך ידני שגוזל זמן. מאוד קשה לאתר ולמצוא את כל המסמכים הנדרשים (במיוחד הגרסאות הנכונות) ועוד יותר קשה לארגן את כל הקבצים הללו בחבילות שניתן לצרוך בקלות. לבסוף, כאשר אנחנו  עושים זאת, צוותים מוצאים חבילה של קובצי PDF מנותקים מהקשר (למשל, מציאת אילו סימונים שעל הגיליונות קשורים לאיזה RFIs). מה שמקשה על הנמען למצוא מידע רלוונטי בזמן עיון בקבצים. 

בעזרת יכולת הפקודה "As-Built Export" הנמצאת ב-Autodesk Build  (כרגע רק ב US Server) מנהלי פרויקטים / מודל יכולים ליצור בקלות חבילה של "כפי – שנבנה" (As-Built ) הכוללת גיליונות, RFIs ,Submittals , Issues ולאחר מכן לייצא הכול לשימוש בחבילות מסירה או תוצרים אחרים המתבקשים על ידי צד שלישי.

שימוש בפקודת "As-Built Export" יאפשר:

• ייעול תהליך האישור של כל חומרי המסירה.

• שיתוף פעולה ותקשורת טובים יותר עם הבעלים / יזם  במהלך תהליך "המסירה".

• שיפור העברת מידע לקבלני משנה חדשים.

• ניהול טוב יותר של "מסירה" עם יכולות סינון, מיון ומעקב.

• מציאת מידע "מסירה" רלוונטי מהר יותר הן מהצוותים הפנימיים והן מקבלני המשנה.

• שימור קישוריות עם קישורים בין גיליונות PDF ו-RFI וכו'.

• הדרך האמינה ביותר לגבות ולאחסן את הגיליונות, ה-RFIs ונתוני הפרויקט שלנו.

לסיכום

תכונת ה-As-Built Export ב-Autodesk Build משפרת את תהליך המסירה בכך שהיא נותנת לצוותים את היכולת לסנן, למצוא ולייצא בקלות את כל המידע הרלוונטי של "כפי-שנבנה" הכולל Sheets, RFI's ו-Submittals,Issues,  כמו גם העברה של כל קישור למסמכים קשורים אחרים (כמו קבצים ו/או תמונות). תכונה זו לא רק מזרזת את תהליך המסירה, אלא גם משפרת את הדיוק של תיעוד המסירה ומגבירה את שביעות רצון הלקוחות הכוללת.

מעוניינים לדעת עוד? צרו עמי קשר ואשמח להרחיב.

במייל [email protected], בטלפון: 050-5495005

בברכה

חמי מילר
מנהל טכנולוגיות שירותי מומחה ויועץ BIM

דילוג לתוכן