Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


עבור מתן מידות בדף השרטוט משתמשים לרוב בפקודת Dimensions

 

אם בוחרים קו נקבל מידת אורך, קשת נקבל רדיוס ועבור קווים לא מקבילים נקבל זווית. אם רוצים לקבל את המידה "ההפוכה" של הזווית נזיז את העכבר לצד השני בשרטוט, אבל עבור מידת זווית הגדולה מ 180 מעלוות אנו נתקלים בבעיה שלא מקבלים ערך של זווית כזאת. כמו בדוגמא הבאה, עבור המידה 210 מעלות:

 

נבחר את שני קווי הציר, המידות שנוכל לקבל הם: 

או:

שננסה להזיז את סמן העכבר, נקבל רק את המידות 150 או 30 מעלות ולא את המידה הרצויה 210. כדי לפתור זאת נשתמש בפקודה Angular Dimension

לאחר הפעלת הפקודה, התוכנה תבקש מאתנו לבחור נקודה או ללחוץ על מקש Spacebar,  נלחץ על המקש במקלדת ולאחר מכן על נקודה שממנה נמדוד את הזווית, במקרה שלנו מרכז המעגל. התוכנה תבקש לאחר מכן שנבחר את שתי הנקודות שמהם נייצר את הזווית: 

בגמר הבחירה, במקרה זה שנקבל את המידה 150 ונזיז את העכבר לכיוון השני נקבל את המידה הרצויה 210 מעלות ונמקם אותה במיקום הרצוי בשרטוט.  

 

בהצלחה

דילוג לתוכן