Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


REVIT 2024 הגיע אלינו לטובה והביא עמו חידושים רבים וטובים. בטיפ זה אתייחס לחידוש חשוב המתייחס לפינוי מקום בכונן C בעת עבודה בענן.

בעת עבודה בענן במוצרי BIM נעשית שמירה מאחורי הקלעים במחשב המקומי בתיקייה בשם Collaboration Cache. כלומר, למרות שהפרויקט נשמר בענן, עדיין ישנה חשיבות לפינוי מקום רב בכונן C במחשב שלנו (היבט שדרש פעמים רבות הוצאה משמעותית עבור רכישת כונן C גדול במיוחד).

לא עוד!

REVIT 2024 מאפשר לנו להחליט על שמירת הקבצים המקומיים באיזה כונן שנרצה – ולא רק בכונן C כפי שהיה עד עכשיו.

איך עושים זאת?

– נכנס לתפריט האפשרויות OPTIONS בתוך FILE

– בתוך חלון האפשרויות, נכנס לתפריט Cloud Model

– בתפריט זה נבחר באפשרות BROWSE בכדי לסייר במחשב ולשנות את הניתוב לשמירת הקבצים המקומיים בעת עבודה בענן (כברירת מחדל התוכנה שומרת בכונן C).
שימו לב! מומלץ לבחור כונן מקומי מהיר שיש בו מקום רב ככל הניתן

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן