Skip to main

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


לא כולם יודעים, אבל כאשר אנחנו עובדים בפלטפורמת ה-ACC, ניתן ליצור תבנית לפרויקטים עתידיים. בניית תבנית מראש תאפשר לנו לחסוך זמן ולשמור על סטנדרטים קבועים. 

חלק מהיתרונות של עבודה עם תבנית:

1.ניתן להגדיר מראש רשימת חברים הקבועים בפרויקט לפי תבנית

2.הגדרת עץ תיקיות מראש (כולל הרשאות )

3.במידה שיצרנו  סוגי Issues לפי צרכי הפרויקט, התבנית תשמור על הסוגים החדשים

4.כאשר אנחנו עובדים עם טפסים (FORMS) , התבנית שומרת על כל תבניות הטפסים שהכנו

לסכום, נתן לראות שיצירת תבנית עבודה מראש תאפשר לנו ליעל את העבודה עתידית, להשתמש בכלים שיצרנו בפרויקטים קודמים ולשמור על סטנדרטיזציה קבועה. 

אכן זהו כלי שימושי ופשוט לעריכה ! 

להלן סדר הפעולות  ליצירת תבנית:

1.יש להיכנס ל-ACCOUNT ADMIN

2.יש לבחור ב-PROJECT TEMPLATE

3.לאחר שנלחץ על  CREATE PROJECT TEMPLATEונגדיר את שם התבנית, ניכנס להגדרת התבנית 

4.נוכל להגדיר האם התבנית היא ציבורית לכל החברים בחשבון, או פרטית

5.לאחר מכן נתן לבנות את התבנית לפי ההגדרות אותם אנחנו רוצים בתבנית. 

בהצלחה!

דילוג לתוכן