Skip to main

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


כאשר אנחנו מאחסנים קבצים בפלטפורמת ACC , יש באפשרותנו להעתיק את הקבצים/תיקיות לפרויקט אחר שנמצא באותו חשבון או בחשבון אחר

בדוגמא זאת אדגים על שיתוף תיקיות, אבל ניתן לשתף רק קבצים.

1. ראשית נבחר את התיקייה הרצויה ונלחץ על התפריט שלה ונבחר SHARE

2. לאחר שנלחץ על SHARE, יפתח לנו התפריט הבא

3. ככה זה יראה בפרויקט החדש שאליו העתקנו את התיקייה

4.בתפריט מצד שמאל ניתן לראות את כל התיקיות ששיתפנו

בהצלחה!

צחי

דילוג לתוכן