Skip to main

צפייה ב-Activity Log בפרויקטים ב-ACC

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


פיצ'ר שאוטודסק הוסיפו ל- ACC  לאחרונה הוא ה-Activity Log שמאפשר לנו לראות את כל הפעולות אחרונות שנעשו ברמת הפרויקט. פיצ'ר זה מאפשר לכל מי שהוא Project Admin להתחקות על מה נעשה בפרויקט ברמה גורפת להבדיל מאשר להסתכל בכל קובץ מה נעשה בתוכו.

בשביל להגיע ל- Activity Log,  יש לפעול בצורה הבאה:

 

  1. יש להיכנס לפרויקט הרלוונטי בתוך ה-ACC

  2. יש לעבור ל- Project Admin

  3. בתוך החלון  של ה- Project Admin, נבחר activity

  4. כעת נראה פה את כל הפעילות שנעשתה (ניתן לפלטר לפי טווח תאריכים)

בברכה,

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות אלי.

צחי עמיר – [email protected]

 

 

דילוג לתוכן