Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


לתוכנת Inventor גרסת 2023 התווספה פקודה חדשה: Mark. הפקודה מיועדת ליצירת סימונים לחיתוך בלייזר. הפקודה ממירה טקסט לאובייקט (קווים) עבור חיתוך בלייזר, למשל לחלק הבא:

נייצר סקיצה עם הכיתוב המתאים, בסקיצה נפעיל פקודת Text, נבחר פונט מתאים ונמקם על גבי המישור:

התוצאה היא תוספת סקיצה המכילה טקסט:

בעבר, היינו יכולים להשתמש עם הטקסט בעזרת פקודת Extrude או Emboss. שתי הפקודות הללו מוסיפות עוד משטחים בקובץ, בפקודה החדשה אנו חוסכים את התוספות הללו.  נשתמש ב Mark, בהפעלת הפקודה נבחר את הטקסט ויהיו לנו שתי אפשרויות:

Mark surface – רק על המשטח הנבחר

Mark through – שני צדדי ה"פח"

ונקבל את התוצאה:

את ההגדרות של הפקודה ניתן להגדיר Manage  -> Style Editor  -> Mark.

למשל כאשר מייצאים חלקי Sheet Metal אנו יכולים לקבוע את שם השכבה וסוג הקו שיווצר:

 

ניתן לבחור גם אובייקטים (לא רק טקסט) כמו קו עבור שימוש בפקודה      

דילוג לתוכן