Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


כאשר משרטטים שוחה (Structure) יש לתת את הדעת לגובה העוקה – SUMP (איפה אבשלום קור כשצריך אותו…) במשרדים שונים נתקלתי בהגדרה DROP המשמשת לצורך העניין.
 

 

דילוג לתוכן