Skip to main

ולדי קסלר | Civil Engineer Structural specialist cc


איך להוסיף בורג מותאם אישית ב-Advance Steel

הוראות להוספת ברגים מותאמים אישית ב-Advance Steel.

בואו נתחיל:

כדי להוסיף בורג מותאם אישית בתוך Advance Steel יש לפתוח את Management Tools (ניתן למצוא פקודה זו ב-Ribbon Home):

בחלון  Management Tools, יש לבחור Bolts.

ברשימת הברגים הקיימים בחרו בורג קיים, לחצו לחיצה ימנית ובחרו New.

בכרטיסייה Parameters לחצו על New ליד כל אחת מהאפשרויות כדי להגדיר New Bolt name, New Grade, New Diameter ו-New Source הנדרשים מהתפריטים המתאימים.

לאחר מכן, עברו ללשונית Bolts באותו החלון והזינו את מידות ראש הבורג (A), עובי (B) ומספר הפינות בראש. לאחר מכן הזינו את האורך, המשקל והשם של הבורג החדש בטבלה מטה.

כעת יש לעבור ללשונית Set ובטבלאות שבכרטיסייה Set  נציין את הדסקיות והאומים שישמשו אותנו עבור Bolt Assembly.

השתמשו בסימון “+” כדי להוסיף אום / דסקית ובסימון “-” כדי להסיר. נתאים  את מיקום האום/הדיסקית באמצעות לחצני למעלה או למטה לפי הצורך.

כעת נחזור ללשונית Parameters. נזין ערכים בטבלה עבור חישוב אורך הברגים בהתאם לעובי החלקים במחבר: Minimum grip Length, Maximum grip Length, Bolt length, Delta of the bolt length.

ניתן לשכפל את הבורג ולאחר מכן להתאים אותו לדרישות באופן הבא:

יש לבחור בורג הדומה מאוד לבורג שנרצה ליצור.

באמצעות לחיצה ימנית בעכבר נבחר באפשרות “שכפול” נשנה את הערכים ושם הבורג בהתאם

שימו לב! יש להזין את כל הערכים ביחידות מטריות בלבד (אם בטעות נעשה שימוש ביחידות אימפריאליות, ניתן לבצע המרה למילימטרים לפני הכניסה).

שימו לב! יש לשמור את השינויים באמצעות כפתור Apply

 

דילוג לתוכן