Skip to main

תצוגת מבט Overhead בתכנית רצפה

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


"התכנית רצפה שלי לא מציגה את מה שנמצא בתקרה, למרות שזה שם"

בעת שרטוט תכנית רצפה, פעמים רבות נדרש להציג פריטים הקשורים לתכנית התקרה (לדוגמה מיקום מאוורר תקרה, תאורה, ספרינקלרים וכולי).                       

ישנם שני דרכי פעולה עיקריים:

1.הצגת כל הפריטים בתכנית התקרה
2.הצגת פריטים מסוימים בתכנית התקרה

1. הצגת כל הפריטים בתכנית התקרה

נעזר באפשרות ה Underlay אשר מציג באופן גורף מפלס נוסף. במקרה זה, ניתן לבחור את אותו המפלס עליו אנו עובדים בתכנית הרצפה ולעדכן את תצוגת הצפייה כלפי מעלה Look Up

2. הצגת פריטים מסוימים בתכנית התקרה

באופן זמני נדליק את אפשרות ה Underlay (סעיף 1)

נעדכן את נראות קו מתאר הפריט ב LineWork לתצוגת OverHead (תפריט Modify)

לסיום נבטל את תצוגת ה-Underlay ונראה רק את הפריטים ששינינו את תצוגתם

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן