Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


הצגת התכניות והחתכים שלנו ללקוחות לעיתים יכולה להיות משימה מאתגרת. כיצד ניתן להעביר את הבנת המרחב בתכנית למישהו שלאו דווקא בקיא בקריאת תכניות? עבור כך ניתן להיעזר בתצוגת הפרספקטיבה של התוכנה ולקשר אותה למבט שכבר קיים בפרויקט.

לצורך כך, נהיה במבט תכנית ונייצר מבט פרספקטיבי (Camera). לאחר מכן, נחבר את המבט הפרספקטיבי למבט קיים (לחצן ימני בעכבר). לסיום, נעניק לחתך והתכנית הפרספקטיבית נראות גרפית נעימה למשתמש באמצעות שימוש בהצללות וצבעוניות עדינה.

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן