Skip to main

דני מרגוליס | Manufacturing & PDM Technology Manager


לרוב פעולה זו נעשית באופן ידני על ידי מחלקות רכש לפי רשימת החלקים שבשרטוט הראשי. לרוב עובדים עם קלסר ותהליך איסוף השרטוטים יכול להיות די ארוך. בעזרת פקודת Plot במערכת Vault

ניתן להפוך את כל התהליך לדיגיטלי וללא שגיאות.
בדוגמא שלפנינו נראה עץ מוצר של הרכבה ובעזרת פקודת Plot נאתר שרטוטים לחלקים השונים

מחלקת רכש בדרך כלל מתעניינת ברשימה של Parts Only וכמויות וזה מה שמערכת מספקת באופן אוטומטי. כפי שנחנו רואים יש הרבה חלקים בעץ מוצר ולאתר את השרטוטים באופן ידני זהו תהליך ארוך שמועד לשגיאות.

מערכת ה- Vault מבטיחה לנו הדפסה ואיתור של כלל השרטוטים שקשורים להרכבה הראשית בגרסתם המעודכנת.

נפעיל את הפקודה Plot ונפעיל את הפקודה Add item related sheets

אפשר להדפיס את השרטוטים מהכרטיס הראשי או מהקובץ הרכבה הראשי

 לאחר לחיצה על הפקודה, המערכת תבקש מאיתנו לאתר את מספר הפריט ואז היא תאסוף את כלל השרטוטים הקיימים. שרטוטים יכולים להיות גם בפורמט DWG.

מסמנים את השרטוטים הרצויים או את כולם, מגדירים את הדפסה ולוחצים על הפקודה Submit.

בברכה,

דני

דילוג לתוכן