Skip to main

שני נורמנטוביץ | AEC Revit Technical support Expert


מדי פעם אנחנו נתקלים בבעיות של קובץ תקול או סימון Broken ב -BIM 360 .

לאחרונה נתקלתי בבעיה כזאת שהייתה דווקא קשורה לתווים מסוימים בהם השתמשו כחלק משם הקובץ. מסתבר שישנם תווים שאיתם פחות כדאי להשתמש כאשר אנחנו נותנים שם לקובץ, בין אם הוא Rfa שהכנסנו למודל או Rvt. מצאתי בנוסף שהעניין יכול להוות בעיה גם בשמות פרמטרים, מבטים וכו'.

בטיפ זה אנסה להציג בפניכם באלו תווים כדאי להשתמש ובאלו פחות.

אז כמובן אותיות גדולות או קטנות באנגלית ובעברית לא מהוות בעיה, איתן גם מספרים, מרווחים בודדים, סוגריים ומקף.

תווים איתם כדאי להשתמש בזהירות הם: בהתאם לשפה בא אתם כותבים – תווים מיוחדים כמו סימוני פיסוק כגון גרש, סימוני מבטא מעל האות וכדומה, כמו כן סוגריים מיוחדים ונקודה.

תווים שלא כדאי להשתמש בהם כלל: גדול מ…, קטן מ…, מירכאות, פסיקים, קו נטוי, קוים אנכיים, נקודתיים, סימן שאלה, רווחים כפולים, תווים מיוחדים או אומג'ים, אחוז, דולר, כוכבית.

אז בפעם הבאה שאתם נתקלים בבעיה במודל שנמצא בBim 360  או אם יש לכם מבט או משפחה תקולה, הייתי מתחילה בלבדוק את שם הקובץ. זה משהו שממש פשוט לבדיקה ויכול להיות שיפתור לנו את הבעיה מהר.

דילוג לתוכן