Skip to main

שינוי ערך התחלתי של מידת Ordinate

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בדף השרטוט, יש לנו אפשרות לתת מידות במספר אפשרויות, ב- Ribbon -> Annotate נראה את סוגי המידות: 

לרוב משתמשים בפקודה Dimension, אך יש אפשרות נוספת, למשל  Baseline שיוצרת שרשרת מידות וכך גם מידה מסוג Chain. סוג מידה שונה הוא Ordinate, באפשרות זאת, אנו מגדירים נקודת בסיס ממנה שאר המידות ימדדו, כך שאפשר לתת נקודת בסיס שמשם נתחיל למדוד מכל סיבה שנקודת האפס תהיה למשל ממרכז החלק ולא מתחתיתו. נראה את השרטוט הבא:

עבור מבט הפנים נוסיף את מידת Ordinate. נבחר את נקודת הבסיס של המידות, לאחר מכן נבחר את המידות הרצויות:

אין אנו יכולים לבחור מידת בסיס ממבט אחר. לכן אם נרצה לתת למבט אחר ערך לפי נקודת בסיס ממבט ראשי נצטרך לבצע את ה”תרגיל” הבא. לדוגמא, נרצה לתת במבט של חתך A – A המשך למידה לפי הבסיס מהמבט הראשי. שנפעיל את הפקודה נוכל לבחור רק Edge ממבט החתך, באופן שרירותי נבחר את מרכז הבורג:

לאחר הגדרת בסיס למידה נבחר את המידה הרצויה, מרכז הקדח העליון. המידה שתתקבל היא 658 אך אנו רוצים לקבל 958, כפי שרואים את המידה האמיתית מצד שמאל. כדי לפתור זאת נעמוד על הסימן של מידת ה- Ordinate ונזיז את הנקודה בעזרת פקודת Edit:

נזיז את הסימן 300 מ”מ כלפי מטה:

ונקבל:

לסיום נעלים את הסימון בעזרת הפקודה Hide:

נקבל את התוצאה הסופית:

דילוג לתוכן