Skip to main

אביב כהן | Manufacturing Technical support 


רבים מתקשים בצעדים הראשונים להשתמש בפקודת ג'וינט, לרוב מהסיבה שהם התרגלו לשיטת פעולה שונה.

הטיפ הבא יעזור מאוד לכל מי שנתקל בבעיה.

ההבדלים בין Joint ל-As built joint הם מיקום החלקים בשלב הגדרת האילוצים.

ב- Joint אין חשיבות למיקום ההתחלתי של החלקים בעת ביצוע הפקודה אלא יש למקם נכון את ה-Snaps שהן מעין מערכות צירים קטנות. לא תמיד שיטה זו נוחה או אינטואיטיבית בצעדים ראשונים ולפעמים אפילו מיותרת, לדוגמה במקרה בו החלקים מונחים באופן בו אנו רוצים להגדיר בניהם אילוץ.

במקרה כזה נשתמש בפקודה As built joint.

אבל מה קורה במידה ואנו מעדיפים להשתמש בפקודה מטעמי נוחות אך תנאי ההתחלה לא מאפשרים לנו ? משנים את תנאי ההתחלה בעזרת פקודת Align.

נניח והתחלנו כך:

נוכל ליישר את החלקים אחד לשני באמצעות פקודת Align.

נבחר פאות  / קודקודים / מקצועות מתוך הגיאומטריה ונצמיד אותן אחת לשנייה.

כעת נוכל להשתמש בפקודת As built joint.

דילוג לתוכן