Skip to main

קליטת קובץ נקודות ישירות לקווים

ליאת אבוחצירה | Senior GIS & AutoCAD Specialized Toolsets Technology specialist


האם ידעתם שבאפליקצית Geo Mavat אתם יכולים לקלוט קובץ נקודות מהשטח ישירות לקווים עפ"י שכבות מבא"ת?

כל שעליכם לעשות הוא להוסיף שדה נוסף (בשטח או במשרד) לפורמט הנקודות שלכם.

לשדה זה נקרא Mark והערכים שאותם נמלא הם לפי הקודים הבאים-

B- מייצג תחילת קו (Begin)

C- מייצג המשך קו (Continue)

CL- סגירת קו, כמו במקרה של מבנים (Close)

E- סוף קו (End)

 

 

לאחר שיצרתם בצורה זו את קובץ נקודות, עליכם לסדר גם את טמפלט קליטת הנקודות בהתאם, ולהוסיף לו את השדה החדש.

כמו בדוגמא הבאה-

 

התוצאה שתקבלו בהכנסת הנקודות היא שרטוט הקווים כבר מראש, לפי הקודים שהכנסתם.

כמו שניתן לראות בדוגמא הבאה-

כך נראה השרטוט כבר לאחר פעולת ה-Get Points, ללא שרטוט ידני של קווים.

 

דילוג לתוכן