Skip to main

דני שאולי | AEC Revit Technical support Expert


ניתוח זמנים ומרחקי הליכה במרחב הפרויקט המתוכנן והוצאת טבלה

פקודה נועדה לתת לנו אפשרות לייצר נתיב הליכה במרחב המבנה וממנו להוציא טבלה של נתיבי הליכה במרחב מנקודה אחת לנקודה השנייה.

יכולת זו נותנת לנו אפשרות לנתח ולשנות בהתאם אם צריך את התכנון המרחב בפרויקט.

שלב ראשון:
נגיעה ללשונית הAnalyze בסרגל הפקודות שלנו שם נמצא את הפקודה Path of Travel בצד הימני.

שלב שני:
ניגש להגדרות הפקודה דרך לחיצה על החץ הקטן. נפתח לנו חלון שבו אנחנו מגדירים דרך מה הנתיב יכול לעבור במרחב.

נסמן ב-v רק את ה-Doors  (דלתות)

 

שלב שלישי:
יצירת נתיב הליכה. לחיצה על הפקודה Path of Travel, בחירת נקודת התחלה במרחב, בחירת  נקודת סיום הרצויה במחרב. נוצר לנו קו נתיב שמנתח לנו את הנתיב מנקודת ההתחלה לנקודה הסופית בדרך הכי קצרה ויעילה ביותר.

שלב רביעי:
לאחר שיצרנו כמה נתיבי להליכה ניתן להם שמות דרך properties.  נבחר את הנתיב שיצרנו, ניגש לאופציה של mark ונתן לו שם.

שלב חמישי:

יצירת טבלה של נתיבי ההליכה שלנו. ניצור טבלה חדשה new schedule, נלך לקטגוריה Lines ונבחר את Pate of Travel Lines

נבחר את השדות הרצויים לנו (Time, Level, Length) לטבלה כולל שדה mark שבו הגדרנו את שמות הנתיבים שלנו. נלחץ ok וקבלנו טבלה עם הנתיבים שלנו.

*הערה: הפקודה Path of Travel, קיימת מגרסה 2020 ומעלה

דילוג לתוכן