Skip to main

חמי מילר | CTO, Professional Services Manager and BIM Advisor


בגרסת AutoCAD 2022  נוספה פקודה חדשה בשם Count (ספירה).

הפקודה מאפשרת ספירה אוטומטית של כל הבלוקים או הגיאומטריה הנמצאים בשרטוט שלנו.

אפשרות זו מצמצמת את הספירה הידנית ומסייעת במניעת ספירה לא נכונה של פריטים דבר המביא לטעיות בהזמנת כמויות שגויות. באפשרותנו לייצא את הנתונים לטבלה דינמית ולקבל עדכונים במהירות.

פקודה זו מצטרפת לפקודות נוספת לאופן שבו AutoCAD ממנפת אוטומציות לשיפור תהליכי העבודה.

את הפקודה נפעיל דרך תפריט ה-View תחת Palettes.

 

אוטומטית נקבל תפריט עם כל הבלוקים:

כאשר נבחר באחד מהבלוקים או האובייקטים נקבל אפשרות לדפדף ביניהם ולבצע פעולות נוספות

דרך אגב ניתן להצביע על כל אובייקט ללחוץ על הכפתור הימני לקבלת תפריט ולבחור את הפקודהCount , נקבל אופציות מגוונות לביצוע פעולות.

 

 

דילוג לתוכן