Skip to main

עבודה בפרויקטים הפרושים על פני שטח רחב

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


עבודה ב-AutoCAD Plant 3D מוגבלת בשטח, כאשר המרחק הכי גדול מהאפס (ראשית הצירים) לא עולה על 100 מטרים. למעשה, אם נמקם את ראשית הצירים במרכז המערכת, נוכל לקבל מרחק של עד 200 מטרים מקצה לקצה.

חשוב לזכור! עבודה בקרבת גבול ה-100 מטר, כבר מתחילה לגרוע ממהירות ואיכות ביצועי התכנה, עבודה מעבר לקו זה, משמעותית משפיעה לרעה על הביצועים. לכן מומלץ בכל זאת לא להגיע לקרבת הגבול.

אך מה נעשה, כשהפרויקט שלנו נפרש על שטח גדול בהרבה מהמגבלה הזו?

במקרה זה נפעל כך:

1.      נחלק את הפרויקט לתתי פרויקט / מערכות נפרדות.

2.      את החלקים נמקם בראשית הצירים כ"א (עבור כל חלק נגדיר תת פרויקט).

מכל אחד מהחלקים נוכל להוציא תוצרים: איזומטריות, מבטים וכתבי כמויות.

ע"מ שהקואורדינטות שמוצגות באיזומטריות ובמבטים יהיו תואמות למציאות נגדיר לכ"א ייחוס (כך בעצם נמקם את הראשית של כל חלק במקומו האמיתי בעולם).

מומלץ להגדיר סטייל נפרד לכ"א מחלקי הפרויקט.

בגרסה 2022 הגדרה כזו אפשרית גם עבור שרטוטי המבטים (ORTHODRAWINGS). בגרסאות קודמות זה נעשה ע"י הגדרת ייחוס לתגים.

ניתן להגדיר קובץ "MASTER" שיכלול בתוכו את כל חלקי הפרויקט, קובץ זה לא ישמש להוצאת התוצרים.

במידה וחלקי הפרויקט מפוזרים / רחוקים זה מזה, ע"מ לבצע את הצנרת המקשרת בין חלקי הפרויקט נשתמש בתוכנה לתכנון אזרחי / תשתיות, למשל Civil 3D.

בהצלחה!

דילוג לתוכן