Skip to main

סידור מבטים בסייר הפרויקט לפי גובה קומה

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


ברירת המחדל של התוכנה מציגה את מבטי הפרויקט בסייר Project browser לפי סדר אלפבית של שמם.

אמנם יש כאן סדר אלפבית, אך בפועל מאוד קשה לעבוד כך.

אני ממליצה לשנות את סדר המבטים בסייר הפרויקט Project browser כך שיהיה לפי גובה הקומה.

לצורך כך ניצור סידור חדש בסייר לפי הסרטון הבא:

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן