Skip to main

מספור מהדקים – Terminals Renumbering

רועי פרי | Product Support & Services


שלום לכל משתמשי אוטוקאד אלקטריקל,

למי שנהג להשתמש בפקודה שממספרת מחדש את המהדקים ואינו מוצא את הפקודה בתפריט, כדאי לדעת כי הפקודה עדיין קיימת!

ניגש לתפריט העליון ונלחץ על Components. אם התפריט העליון אינו מופיע, יש להקליד בשורת הפקודה MENUBAR ולאחר מכן “1“.

בתת התפריט Components יש לגשת אל Terminals ושם להגיע אל Terminal Strip Utilities ונמצא את הפקודה Terminal Renumber (project-wide).

מספור מהדקים – Terminals Renumbering

כעת ניתן לבחור את קבוצת המהדקים אותה נרצה למספר ע”י לחיצה על הכפתור Project וכן נזין את המספר
ההתחלתי במקום הרלוונטי
(Starting Terminal Number). לאישור יש ללחוץ על OK.

 

דילוג לתוכן