Skip to main

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


במקרה שיש לנו פרוייקט אשר מסובב יחסית לראשית הצירים נוכל להציג אותו ב 3D לפי הצרכים שלנו בעזרת ה- View Manager  של AutoCAD

אם נרצה להפיק שרטוט ORTHO עבור מודל זה, נרצה שהמבטים יהיו בהתאם למערכת הצירים המסובבת (הכל יחסי – למעשה המודל מסובב)

אז איך כן נעשה את זה?

ניצור את שרטוט ה- ORTHO בדרך הרגילה

 • CREATE ORTHO VIEW
 • נקבל את הקובייה אשר מתיישרת לפי ה- UCS

 • נסובב את הקובייה עצמה בעזרת אחת מפונקציות ה- ROTATE
 • במקרה זה המודל מסובב ב- 30 מעלות סביב Z לכן
  • נעבור למבט על
  • נקליד ב- COMMAND: ROTATE
 • נבחר את הקובייה
 • נסובב סביב 0,0,0 ב- 30 מעלות

 •  כעת הקובייה מסובבת ונוכל לקבוע מישור חתך בעזרת ה- GRIPS

וזו התוצאה:

בהצלחה!

דילוג לתוכן