Skip to main

מהדק רב קומתי Multi-Level Terminal

רועי פרי | Product Support & Services


שלום כולם,

נשאלתי לאחרונה כיצד להשתמש במהדקים דו-קומתיים, וחשבתי לשתף גם כאן.

תחילה, נשים לב למספר החיבורים שיש למהדק.

בדוגמא הבאה ניתן לראות מהדק סטנדרטי עם חיבור בודד:

כעת נכניס מהדק אחר ונבחר עבורו מק"ט המתאים למהדק כפול:

מהדק רב קומתיMulti-Level Terminal

נתייחס שוב אל מספר החיבורים (Levels) ונראה כי כעת יש לנו מהדק עם חיבור נוסף.

ניתן להחליף את מספר המהדק שיקושר אל החלק התחתון (LOWER) ולא אל החלק העליון

(UPPER) כפי שמתואר בתמונה ע"י עריכה בלחיצה על הכפתור…Add/Modify.

לאחר שהכנסנו שלב אחד של מהדק דו-קומתי, נוכל להכניס מהדק נוסף ולקשר אותו כ"קומה"

נוספת במהדק ע"י לחיצה על <<Pick:

מהדק רב קומתיMulti-Level Terminal

אוטוקאד אלקטריקל יחזיר אותנו אל השרטוט לבחור במהדק

שבשרטוט אליו נרצה לקשר את המהדק החדש. התוצאה תיראה כך:

מהדק רב קומתיMulti-Level Terminal

היות וקישרנו את שני המהדקים שבסכימה החשמלית לאותו המק"ט,

זוג המהדקים יופיע כמהדק אחד בתכנית הפאנל וכן ברשימת הציוד.

דילוג לתוכן