Skip to main

כתב כמויות לחלק מהמודל ב-REVIT

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


כידוע, תוכנת REVIT היא תוכנה המאפשרת לנו להציג את המודל על כל ממדיו. מצד אחד, נוכל לראות את המודל כשרטוטים (תוכניות, חתכים, חזיתות וכו') ומצד שני כמבטי תלת ממד מרשימים (בין אם מדובר בהדמיה לפרזנטציה ובין אם מדובר במודל פשוט לצורך המחשה).

אך מעבר לשני היבטים חשובים אלו, ישנו מאגר נתונים אדיר שעומד מאחוריהם – מאגר מידע המאפשר להציג נתונים ולהזין פרמטרים המאפשרים לנו לבצע חקירה מעמיקה של המודל שמולנו. אחד ההיבטים המשמעותיים והבסיסיים שבהם הוא היכולת לבצע כתב כמויות – הלא הוא אפשרות ה Schedule / Quantities שהתוכנה מאפשרת (תפריט View).

כתבי הכמויות מתנהלים כמעין "מבט נוסף" של המודל מבחינה זו. הם מציגים כל מה שמודל בכדי שלא נפספס דבר. הבעיה מתחילה כאשר נרצה לכמת חלק מסוים בלבד – ולא את המודל כולו.

ישנם מספר דרכים לבצע סינון שכזה:

1. סינון לפי חוקיות Filter –
בדומה למבט עצמו, ישנה יכולת לבצע סינון FILTER לפי חוקיות ובכך לצמצם את המידע המוצג בטבלה.
למשל, בדוגמה זו נראה את ההבדל בין טבלה 1 – המציגה את כלל הקירות במבנה לבין טבלה 2 – המציגה טבלה מצומצמת המתרכזת רק בקירות המכילות את החומר "בלוק".

 טבלה 1

טבלה 2

ישנן מספר אפשרויות לסינון, במקרה זה בחרתי "שווה ל"

 

שימו לב שהחל מ REVIT 2022 ניתן לבצע סינון לפי פרמטרים נוספים, למשל לפי Worksets, Discipline ועוד – היבט שתרם רבות לנוחות עבודה.

2. סינון לפי חלק במודל Assembly

אפשרות זו מאפשרת לסמן חלק שלם במבנה, כדוגמת חדר או אגף, ולקבל כתב כמויות תואם רק לחלק זה. במובנים רבים ה Assembly מזכיר את ה Group, אך הוא מייצר יחידה עצמאית המאפשרת לכמת בקלות וביעילות.

בנוסף, ממשק זה מאפשר ליצור מבטים תואמים לחלק במבנה שיצרנו.

להרחבה – צפו בסרטון הבא

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן