Skip to main

רועי פרי | Product Support & Services


טעינת סקריפטים לפרוייקט – Utilities -> Run command script file

שלום לקהל הקוראים,

חשבתי לשתף אתכם בכלי מאוד מיוחד שמאפשר לבצע פעולות באופן גורף על כל הפרוייקט באמצעות סקריפט.

לדוגמא, ארצה להפעיל או להקפיא שכבה ספציפית בשרטוטים שונים בפרוייקט.

כל שעלי לעשות הוא להפעיל פקודה הכתובה בסקריפט באמצעות הכלי Utilities שנמצא בלשונית Project.

כעת נסמן את המשבצת Run command script file ולאחר מכן על הלחצן לחיפוש הקובץ כמתואר בתמונה הבאה:

לאחר מכן נבחר את הקובץ הרצוי ונלחץ על OK ומיד נקבל את המסך הבא ונלחץ על OK:

 

במסך הבא נבחר את השרטוטים הנבחרים או שנבחר הכל ע”י לחיצה על  Do All ולאחר מכן על OK:

טעינת סקריפטים לפרויקט

ובכן, סיימנו את הפעלת הסקריפט וכעת AutoCAD Electrical יפתח את כל השרטוטים שבחרנו ויבצע את הפעולות הכתובות בו.

בדוגמא שבסרטון ניתן לראות הפעלת סקריפט על 3 השרטוטים הראשונים שבפרוייקט.

בסקריפט כתובה פקודה המפעילה שכבה ספציפית המציגה “חותמת” בשרטוט (Approved).

לאחר מכן אפעיל סקריפט נוסף שיקפיא את השכבה שהפעלתי קודם לכן.

דילוג לתוכן