Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


ככל שהקבצים שלנו גדולים יותר, הם כוללים יותר תכניות, מבטים וכן חתכים.

במקרה של חתכים, מומלץ לבצע חלוקה בין חתכי עבודה וחתכי הגשה למען נוחות עבודה מרבית. עבור יצירת חתכים מסוגים שונים, נעשה שימוש ב-duplicate type בכדי לייצר טיפוסי חתך שונים. בסרטון זה, אציג חלוקה בין "חתכי עבודה" לעומת "חתכי הגשה".

לאחר מכן, נוכל בקלות לעשות שימוש ביכולת הפילטר של המבט כדי לוודא שאנו רואים את סוג החתכים שאנו רוצים במבט הרלוונטי. למשל, נראה בתכניות עבודה את חתכי העבודה בלבד, לעומת זאת בתכניות להגשה נראה את חתכי ההגשה בלבד.

בהצלחה,
דפנה

דילוג לתוכן