Skip to main

אביב כהן | Manufacturing Technical support 


ישנן שתי גישות מעט שונות על מנת לחשב את הנפח, נדון בשתיהן.

הראשונה : Boundary Fill 

חישוב נפח נוזל בכלי

תחילה ניצור מישור בגובה פני הנוזל המוכל בכלי.

תחילה ניצור מישור בגובה פני הנוזל המוכל בכלי.

 

לאחר מכן ניגש אל הפקודה ובבחירת הכלים –  Select Tools נבחר את המיכל ואת המישור הנ"ל.

לאחר מכן ניגש אל הפקודה ובבחירת הכלים -  Select Tools נבחר את המיכל ואת המישור הנ"ל.

מרגע שבחרנו הופיעו תיבות סימון.

נעבור לבחירת תאים ב – Select Cells.

ונבחר את התא הרצוי.

** שימו לב מאחר והחיתוך עם המישור יוצר כמה נפחים שונים ישנם כמה תאים ועלינו לבחור את התא הנכון, הפנימי.

חישוב נפח נוזל בכלי

נלחץ אוקי ונקבל:

חישוב נפח נוזל בכלי

כעת נוכל לקבל את נפח הגוף כפי שמוצג בסוף הטיפ.

 

השנייה : Fluid Volume 

חישוב נפח נוזל בכלי

על מנת להשתמש בפקודה נידרש לכבות את היסטוריית ציר הזמן.

חישוב נפח נוזל בכלי

לאחר מכן ניגש אל הפקודה  ובבחירת בכלי נבחר את הדופן הפנימית ואת מישור העזר. ב Volume נגדיר Internal ונלחץ OK.

חישוב נפח נוזל בכליחישוב נפח נוזל בכלי

כעת נוכל לקבל את הנפח באמצעות  Properties

חישוב נפח נוזל בכלי

 

דילוג לתוכן