Skip to main

התייחסות לעמוד או קורה באיזומטריה

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


ב PLANT 3D ניתן להגדיר התייחסות של הצנרת לפריטים אחרים. במקרה זה נרצה להתייחס לעמוד או לקורה של מודל הקונסטרוקציה.

המיוחד הוא שנרצה שבהתייחסות תהיה הפנייה לשם המזהה של העמוד.

איך נעשה את זה?

1. קודם כל צריך לבדוק שקיים שדה מתאים בעמוד אשר יאחסן את השם.

אם נבדוק את ה PROPERTIES  של העמוד נראה קיים שדה: Column ID

לדוגמה זו נכניס ערך: A001

נוכל להשתמש בשדה הזה או ליצור שדה חדש דרך ה PROJECT SETUP.

2.  נגדיר התייחסות לשדה זה דרך ה PROJECT SETUP

*בענף של Isometric DWG Settings 
*נכנס ל Symbols and Reference
*נבחר את Steel Column
*בשדה ה  Message  נבחר ב Column ID.

 

3. ההגדרות מוכנות, נותר לנו להכניס את מידת הייחוס למודל

*בתפריט Isos נבחר ב-Reference Dimension

*נגדיר את נקודת המוצא בצנרת

*נגדיר את נקודת הייחוס בקונסטרוקציה – במקרה זה העמוד

4. תחת Reference Object  מופיע ה Message  כפי שבחרנו.

5. נפיק את האיזומטריה לקו הנבחר וזו התוצאה:

 

בהצלחה!

דילוג לתוכן