Skip to main

צחי עמיר | AEC Revit Technical support Expert


כידוע, בפלטפורמת BIM 360 של אוטודסק קיימת אפשרות ליצור חברות. זאת ע”מ שנוכל לתת הראשות ברמת החברה ולא ברמת המשתמש. כעת ניתן להגביל את יכולת יצירת החברות רק למנהלי החשבון עצמו, הדבר הזה נועד ע”מ שלא תהיה לנו כפילות של חברות או לחלופין שנשמור על סטנדרט אחיד בכל הקשור ליצירת חברות בחשבון שלנו.

במידה שנרצה להחיל את האפשרות שרק מנהלי חשבון ולא מנהלי פרויקטים יוכלו ליצור חברות, יש לפעול בצורה הבאה:

1.יש להיכנס ל-Account Admin

2.יש לעבור ללשונית ה-SETTINGS

3.תחת  ה- Service Settings  יש לבטל את ה-V באפשרות:

 “Allow Project Admins To Add Partner Companies”

בהצלחה!

דילוג לתוכן