Skip to main

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


לעיתים בעת עבודה ב- Revit נדרש לפצל בין שכבות הקיר עבור אי אילו סיבות. במקרים אלו, נבצע הפרדה בין שכבת הגימור של הקיר (למשל "קיר טיח") ושכבת הקיר בליבה (למשל "קיר בטון"). במקרה זה, יש לזכור שהפתחים בתוכנה לא יגיבו לקיר החדש שנוצר אלא אם כן נגדיר זאת.

מומלץ להיעזר בפקודות החיבור JOIN בין שני הקירות שיצרנו בכדי שהפתח יבין שהקיר הנוסף מתפקד גם כן כמארח HOST.

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן