Skip to main

החלפת והוספת נתונים מעודכנים של תוכן המשטח

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


קבלת מידע חדש מהמודד זה מקרה רגיש. כיצד ניתן לעדכן את המשטח מבלי לפגוע בתכנון שמתבסס עליו? כיצד ניתן לשמור על חתכים כך שלא יאבדו את הקשר עם המשטח ויישארו במצב דינאמי? ואם יש צורך להוסיף למשטח את שטח המדידה החדש בנוסף למה שכבר בנוי, מה עושים?
כלל אצבע מספר אחד! אין למחוק את המשטח הישן ולבנות אותו מחדש עם אותו השם! במיוחד, אם בנוסף למשטח, הספקתם לבנות חתכים לאורך ולרוחב. זה המקרה, שבו חתכים עוברים למצב Static, ואין דרך לשחזר אותם. 

לכן, בטיפ הזה נלמד כיצד אפשר להחליף או לעדכן את תוכן (Definition) של המשטח, מבלי לפגוע בו או בתכנון.
מקרה 1. עדכון קבצי DIS+REG – כאשר השמות של הקבצים זהים לקבצים הישנם (במקרה והם השתנו, תמיד ניתן גם לשמור את הקבצים החדשים בשם ישן).
הפתרון הוא פשוט מאוד. נפטרים מהקבצים הישנים של DIS+REG (ע"י מחיקה, הזזה, או החלפת שם). מעתיקים את הקבצים המעודכנים לאותה התיקיה כאשר השמות שלהם זהים לשמות שהיו לקבצים הישנים. מריצים את הפקודה DIS+REG TO SURFACE עם הקבצים המעודכנים. המשטח אמור להתעדכן בהתאם.
מקרה 2. עדכון קבצי DIS+REG – כאשר אין אפשרות לשמור על אותו שם
א. פותחים קובץ חדש, כאשר המיקום ושם שלו לא חשובים. בקובץ חדש מריצים את הפקודה
 DIS+REG TO SURFACE עם הקבצים המעודכנים. סוגרים את הקובץ ושוכחים ממנו, הוא לא חשוב לנו. נכנסים לתיקייה של קבצי DIS+REG. בתיקיה אמורים להופיע שני קבצים חדשים עם אותו השם: TXT ו-FLT. אלה הקבצים הדרושים לבניית Surface. קובץ txt הוא קובץ נקודות בודדות ותפקידו זהה לקובץ reg, וקובץ flt הוא קובץ קווי אי-רציפות, ותפקידו זהה לקובץ dis. 
 

ב. נכנסים לקובץ עם התכנון, שברצוננו לעדכן בו את המשטח. פותחים את ה-Surface Properties, לישונית Definition. כאן יש להחליף את שני קבצים: Point file ו-Breakline file לקבצים המעודכנים ו/או לתת נתיב חדש.

 

מקרה 3. הוספה של המדידה למשטח בעזרת קבצי DIS+REG – במקרה שברצוננו להוסיף למשטח אזור מדוד חדש (ולא להחליף), והאזור החדש הועבר בתור קבצי DIS+REG. ההתחלה היא כמו בסעיף הקודם עד לקבלת קבצי TXT  ו-FLT. ע"מ להוסיף את הקבצים, נכנסים ל- Definition של המשטח ב-Toolspace. את הקובץ TXT יש להוסיף כ- Point file, ואת הקובץ FLT כ- Breakline fileכאשר בוחרים "from file" בתור type של Breaklines. 

 

באופן כללי, באותה הדרך ניתן להחליף נתונים בתוך המשטח שהיה קודם בנוי מאובייקטים "אוטוקאדיים" (מקובץ DWG), בנתונים שהגיעו כ- DIS+REG. יש למחוק את הנתונים הישנים מה- Definition, ואז להוסיף את חדשים. כמובן, שאפשר לבצע גם את ההחלפה ההפוכה. וברור, שתמיד אפשר להחליף (או להוסיף) את הנתונים הישנים (polylines, blocks, texts) בחדשים, ע"י מחיקת פעולות ב-Definition של ה-Prospector או של ה- Surface Properties. 

 

כלל אצבע מספר שתיים! בזמן המניפולציות עם המשטח, יש להחזיק אותו במצב "Out of Date", ע"מ לא ליצור מצב, אפילו לתווך זמן קצר, שבו המשטח ריק. רק בסוף הפעולות, אחרי שהנתונים החדשים הועלו ל-Definition, ותוכן המשטח התמלא, יש לעשות Rebuild

מקרה 4. החלפת קובץ LandXML. 
אני אישית מאוד תומך בשימוש ב- LandXML. לדוגמה, כאשר מבצעים חישוב של עבודות עפר, אני ממליצה לעשות זאת בקובץ נפרד, שאליו יש לייבא שני משטחים: קיים ומתוכנן, בתור קבצי LandXML. בקובץ הזה נבנה את ה-Volume Surface, נשרטט את הגריד, נסמן שטחי מילוי וחפירה, בלי להעמיס את הקובץ של התכנון. במידה ומשטח התכנון (או המדידה) משתנה, פשוט יוצרים קובץ LandXML חדש ועושים החלפה עם הישן (אפשר פשוט למחוק את ה- LandXMLישן, ולשים לאתה התיקייה את החדש עם אותו השם).

 

 

 

וכאן חשוב מאוד לזכור, שבזמן בניית משטח מה- LandXML, נוצר Snapshot, ששומר על המשטח מפני השינויים. אפשר לזהות אותו כסימן של מצלמה, שמופיעה מתחת לשם המשטח ליד Definition ב-Toolspace

 

יש להסיר את ה- Snapshotמה- Definition לפני החלפת קובץ ה- LandXML, אחרת המשטח לא יקבל את השינוי. 

 

אחרי החלפת קובץ, ו-Surface Rebuild, ניתן ליצור Snapshot מחדש ע"מ להקפיא את המשטח ולשמור עליו.

 

בהצלחה ועבודה קלה ומהנה עם Civil 3D

דילוג לתוכן