Skip to main

הזזה / העתקה של רכיבי צנרת

סמי גינדיק | BIM Professional Services Manager 


על מנת להזיז רכיבי צנרת לאורך הקו, מספיק שאנחנו בוחרים את הרכיב, כמו בדוגמא למטה, הברז ו- PLANT 3D יתן לנו את המרחק מהקצוות.
נוכל לשנות את נקודת הבסיס בברז עם בחירת האפשרות Basepoint או פשוט להקיש "B" במקלדת. אז יהיה לנו מספר אפשריות: מרכז האביזר ושאר נקודות החיבור.
נקבל את המרחקים מהקצוות וניתן לעבור בין אלה על ידי המקש TAB.

יש מקרים בהם נרצה להזיז את הרכיב יחסית לרכיב אחר. בדוגמא למטה, נרצה להזיז יחסית לברז שנמצא בקו המקביל. לצורך זה נבחר באפשרות baseComponent או פשוט נקיש “C” .
הערה: ניתן להגיע לאפשרויות האלה גם בהקשה על מקש ימני בעכבר.
 

נבחר את הברז המסומן ו PLANT 3D יתן לנו את המרחק מהמרכז ושאר נקודות החיבור.

 

בהצלחה,

סמי. 

דילוג לתוכן