Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


הרבה פעמיים נשאלתי על בקשה פשוטה. הוספת נקודה בדף שרטוט ולתת לה מידות. המידה היא למשל עבור קידוח, אין אנו רוצים את הקדח ברמת החלק אלא רק להגדיר נקודה בדף השרטוט. הבעיה היא שאם נוסיף בדף השרטוט סקיצה ונוסיף נקודות, הם ייעלמו בסגירת ה- Sketch. לדוגמא בסביבת דף השרטוט יצרנו סקיצה, הוספנו Point:

לאחר Finish Sketch:

במידה ושרטטנו גם אובייקטים (מעגל, מלבן וכדומה) הם יישארו, אך נקודות ייעלמו. כדי לפתור זאת נוסיף את הסקיצה בחלק/הרכבה, אשר תכיל מעגלים:

לאחר מכן, נחזור לדף השרטוט, על החלק מתוך המבט אשר ב-Browser נבחר get model sketch:

הסקיצה תתווסף למבט. נוסיף את הפקודה automated centerline, אשר בלשונית annotate, או בלחצן ימני על המבט, בחלון שיפתח, נדאג לסמן sketch geometry, כל השאר (קדחים,fillet  וכדומה, יכולים גם להיבחר, תלוי בחלק):

נקבל את הסימון של Point:

אם נבטל visibility של הסקיצה, המעגלים ייעלמו ונשאר רק עם הנקודות. ניתן את המידות הרצויות:

 

דילוג לתוכן