Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


הוספת גבהי חתכים בתנוחה  תלויה בשני גורמים:

Sample Lines
Corridor Frequency

Sample Lines משורטטים בדרך כלל כל 20 מטרים. יש לשים לב שה Corridor Frequency יתאים למיקום ה Sample Lines. לדוגמא תדירות של 3 מטר לאורך הכביש המתוכנן תיצור חתכים שאינם זהים (במיקומם) ל Sample Lines.

קידוד נקודות ב Assembly

כל חתך הטיפוסי (Assembly) מורכב מ  Subassembly אשר מורכב מלינקים (Link), נקודות (Point), ותצורות (Shape).

לכל אחד מאלו יש קוד המגדיר את צורת שרטוט ואת הנתונים המצורפים אליו בשרטוט החתך לרוחב (מידות גבהים שיפועים ומילוי שטח).

כאשר מגדירים כביש (Corridor) התוכנה מוסיפה את החתך הטיפוסי (Assembly) בניצב אל הציר והחתך לאורך, על פי התדירות המוגדרת (Corridor Frequency).

מכאן, שלינקים, נקודות ותצורות שמרכיבים את החתך הטיפוסי נמצאים עם הקודים שלהם כחלק מהכביש (אם כי ניצבים למסך).

פקודת Road elevations מוצאת את מיקום הנקודות בכביש על פי קוד הנקודות.

תהליך הפקודה:

1.בחר ב text Style לכיתוב

2.רשום גובה הטקסט במ”מ. הגובה יתורגם ליחדות מסך על פי קנה המידה. הטקסט ירשם ב Middle Point

3.בחר בכביש

4.בשורת הכביש השאר או נקה את המתג “Delete prev.”. אם המתג מסומן, גבהים קודמים בכביש ימחקו.

5.בחר בקודים למתן גבהים

6.רשום את כמות ההזזה של טקסט הגובה מהנקודה, או 0.0 למיקום הטקסט במיקום הנקודה.  אפשרות זו ניתנת על מנת לרווח בין נקודות הצמודות אחת לשניה (לדוגמה קצה אספלט ומדרכה). נתוני ההזזות נשמרים לפעם הבאה שתשתמש בפקודה.

 


משתמשים הרוצים להשתמש בפקודה “הישנה” יקישו בשורת ה Command “RDV_Roadelevations”.

בהצלחה,

איתן. 

דילוג לתוכן