Skip to main

הגדרת מערכת קוארדינטות והמרה בין מערכות

ליאת אבוחצירה | Senior GIS & AutoCAD Specialized Toolsets Technology specialist


תוכנת ה-AutoCAD הינה תוכנה פרמטרית המבוססת על ערכי X,Y,Z. 
למרות זאת, כאשר אנו עובדים על קבצים מעוגנים (עם קוארדינטות נכונות), אין זה אומר שאנו עובדים במערכת קוארדינטות מסויימת. אמנם אנו עובדים בערכי ה-X וה-Y הנכונים, אך הם עדיין לא קיבלו “זהות”. כלומר, עדיין לא הוגדר להם שיוך למערכת קוארדינטות מסויימת.

כאן נכנסת לתמונה תוכנת ה- AutoCAD MAP 3D אשר במהותה היא תוכנה למידע גיאוגרפי. ה- AutoCAD MAP 3D מאפשרת עבודה עם מערכות קוארדינטות, יצירת מערכת חדשה, הגדרת מערכת קיימת וגם שילוב מידע ממפות בעלות מערכות קואורדינטות שונות, ע”י המרה למערכת הקוארדינטות המבוקשת.
בטיפ זה נלמד כיצד להגדיר מערכת קוארדינטות לתוכנית וכיצד להמיר בין מערכות שונות.

הגדרת מערכת קוארדינטות
בלשונית Map Setup (בסביבת העבודה Planning and Analysis), בפאנל Coordinate System, בחרו ב-Assign.

 החלון שנפתח הינו ספרייה המכילה מערכות קוארדינטות עולמיות וניתן לראות את הפרטים שלהן.
כדי לחפש מערכת קוארדינטות ניתן להיעזר ב-search ולכתוב חלק משם מערכת הקוארדינטות המבוקשת, לאחר מכן יש לבחור אותה מהרשימה וללחוץ Assign.

 

ניתן לראות בשורת התחתונה כי בשרטוט הוגדרה מערכת קוארדינטות.
(Israel.IsraeliGrid= מערכת ישראל החדשה)

 

המרת מערכת קוארדינטות-
המרת מערכת הקוארדינטות מתבצעת ע”י חיבור שרטוט וביצוע שאילתא. כאשר מוגדרת מערכת קוארדינטות בשרטוט המקור ובשרטוט הנוכחי, ההמרה מתבצעת בזמן הבאת האובייקטים ע”י שאילתא.ההמרה בשאילתא מתייחסת לכל הפרמטרים במערכות וממירה אותם בצורה מיטבית.
להלן דוגמא להמרה בין מערכת ישראל הישנה לחדשה:
1. פותחים את התוכנית אשר אותה תרצו להמיר ומגדירים לה את המערכת המתאימה לה.
    בדוגמא שלנו- במערכת ישראל הישנה (ISRAEL-TM). 
  * שימו לב לקוארדינטות של הנקודה הימנית העליונה, היא תשמש לנו כנקודת ייחוס.

שומרים וסוגרים את הקובץ.

2. פותחים שרטוט חדש. יש לשים לב שהיחידות (units,-dwgunits) תואמות בין הקבצים. בקובץ החדש נגדיר את מערכת הקוארדינטות Israel.IsraeliGrid= מערכת ישראל החדשה.
3. כעת נבצע את החיבור והשאילתא – 
א. גררו את התוכנית המקורית (ישראל הישנה) מהחלון של הווינדוס אל ה-Task Pane, תחת Drawings, בלשונית Map Explorer.
(אם ה-Task Pane לא פתוח, פתחו אותו באמצעות הפקודה Mapwspace ולחצו על On).
בדקו שהנתיב של הקובץ מופיע תחת ה- Drawings.

ב. ב Task Pane בלשונית-Map Explorer, לחצו קליק ימני על Current Query ובחרו Define. 
כעת נגדיר את מאפייני השאילתא על השרטוט: Location – יש להשאיר את הסימון על all ולאשר.

 

 

ניתן לראות כי הגדרות השאילתא מופיעות מופיעות בחלון העליון.

 

ב Query Mod יש לבחור Draw,וללחוץ על Execute Query. במידה ולא רואים כלום יש לבצע zoom extent. 
ג. נתקו את החיבור עם קובץ המקור, ע”י קליק ימני על הנתיב ולחיצה על Detach: 

כעת שמרו את הקובץ בשם שתרצו.

4. עכשיו נבדוק את תוצאות הפעולות שעשינו. 
בואו נחזור לנקודת הייחוס שלנו-

ניתן לראות שאכן נעשתה המרה והגענו לקוארדינטות שכ”כ מוכרות לנו, ממערכת ישראל החדשה.

בונוס – 
Coordinate Tracker-
כלי המאפשר לצפות בנתונים של נקודה מסויימת על גבי מערכות קואורדינטות שונות. הפעולה עובדת רק אם מוגדרת מערכת קוארדינטות.
בלשונית Analyze, בפאנל Geo Tools, לחצו על האייקון של ה-Coordinate Tracker.

 

יפתח כלי ה- Coordinate Tracker.

בלחיצה על המשולש האפור בחלונית, תפתח הסיפרייה ותוכלו לבחור את מערכת הקוארדינטות שאותה אתם רוצים. 

 

ניתן להוסיף מספר מערכות ע”י הכפתור הבא: 

לאחר שבחרתם את המערכות ניתן לראות שהקוארדינטות בהן משתנות עם כל תזוזה של העכבר.
כל נקודה מראה את קוארדינטות הנקודה במערכות השונות.

לדוגמא:
נתוני נקודה עפ”י מערכות הקוארדינטות -“רשת ישראל הישנה”(העליונה)
ו”רשת ישראל החדשה”(התחתונה).

לשאלות בנושא זה או בנושאי תמיכה אחרים, הנכם מוזמים לפנות אלינו למרכז התמיכה 03-9267957.
 

בהצלחה!
ליאת. 

דילוג לתוכן