Skip to main

קבוצת עץ השקד עוסקת בתכנון ייזום וביצוע פרויקטים של מבני מגורים, משרדים ושטחי מסחר ברחבי הארץ. כחברת ביצוע עץ השקד מפיקה מהשימוש במתודולוגית BIM מגוון רחב של תועלות, בכללן: בניית תקציב ביצוע לפרויקט, תכנון מנופים, איתור שינויים וחריגים, תקן ביצוע על אלמנטים מיוחדים, השוואת תכנון לביצוע, הזמנות ברזל וכדומה.


מתודולוגית BIM שימושית לקבלן המבצע כשם שהיא מסייעת למתכנן. איך? צפו בסרט ושמעו כיצד טכנולוגית BIM מסייעת לחברת ביצוע במגוון היבטים, כולל:

   – פיננסים – איתור פערים מתקציב המכרז, הוצאת כתבי כמויות מתוך המודל והשוואת חלופות הנדסית מהירה
   – התאמת הרצוי למצוי – איתור מדויק יותר של שינויים בביצוע וחישוב מיידי של פערים
   – חומרים – חסכון בעלויות הברזל וצמצום עודפי ברזל
   – תכנון – שליטה וניהול טובים יותר של מערך ההנפה באתר
   – סטיות ביצוע – שימוש בענן נקודות לאיתור תקלות ביצוע מוקדם יותר ובאופן ממוקד יותר
   – איכותהשפעה טובה יותר על תוצרי בניה סופיים

דורון עסיס עונה על שאלות מהקהל

דילוג לתוכן