Skip to main

תנאי שימוש באתר

מבוא והגדרות

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.teamcad.co.il ("האתר") המציע לגולשים בו מוצרים, שירותים, קורסים ותכנים מקצועיים בתחום ההנדסה והתכנון, לרבות פתרונות כוללים וייעודיים לתחום ה- CAD בשוקי התכנון וההנדסה של חברת אוטודסק (Autodesk).
 • מפעילת האתר הינה חברת תים תוכנה בע"מ (ח.פ. 520039355) שמשרדה הרשום נמצא ברח' גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה 4922450 ("החברה").
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל משתמש שאינו מגדיר עצמו ככזה.
 • השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה ועל כן היה והמשתמש אינו מסכים להם, לא יוכל המשתמש לעשות שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים מהאתר, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את ביצוען של פעולות מסוימות באתר.
 • כותרות הסעיפים בתנאים אלו נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין בהן כדי לשמש לשם פרשנות כלשהיא לתנאיו.
 • תנאים אלו ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • לצורך תנאי שימוש אלו, "משתמש/ים" הינם כל אדם, לרבות תאגיד הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, ובלבד שהמשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים האחרים שלך ("בעלי הסמכות") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על בעלי הסמכות חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר תנאי שימוש אלו וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או בעלי הסמכות לאמור בתנאי שימוש אלו.
 • תנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש, ויחד עם תנאי מדיניות הפרטיות יהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין ("ההסכם המחייב"). מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי ההסכם המחייב. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי ההסכם המחייב, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי ההסכם המחייב ומקבלם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל תנאים אלו.
 • על מנת לבצע פעולת רכישה באתר על המשתמש להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ובעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.-
 • החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.

המוצרים / השירותים המוצעים באתר

 • האתר מציע למשתמשים כאמור מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים, אולם החברה אינה מתחייבת כי המוצרים יסופקו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות, להוסיף ו/או לגרוע את המוצרים המוצעים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי.
 • האתר מאפשר למשתמשים בין היתר:
  • גלישה ועיון בתכני האתר שונים.
  • רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
  • יצירת רשימת פריטים מועדפים.
  • הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
  • שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו בדוא"ל ו/או באמצעות שיתוף ברשתות חברתיות.
  • תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.
  • מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים ופרסומם באתר ו/או בדפים ברשתות החברתיות המופעלות על ידה לרבות בדף הפייסבוק הרלוונטי של החברה ("הרשתות החברתיות"). מובהר כי החברה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. עוד מובהר כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לרשתות החברתיות כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן ("תוכן משתמש"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או היצרן ו/או המוצרים ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד את הוראות הדין ו/או מכל טעם אחר. המשתמש מאשר כי יימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה והיצרן ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמן הטוב של החברה והיצרן בעיני הציבור. כל משתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן המשתמש ומאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן הנ"ל באתר ו/או ברשתות החברתיות וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או ברשתות החברתיות תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

הרכישה באתר

 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים ושירותים מבין המוצרים והשירותים המוצעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות המבוקש. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף מכירה" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה ("דף המכירה"). החברה רשאית לעדכן את דף המכירה מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים ו/או מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
 • מובהר כי נתוני מוצרי התוכנה מבית היצרן, לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שנמסר על ידי היצרן  מקורם ביצרן בלבד והחברה אינה אחראית להם.
 • האחריות ביחס לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן, לרבות תנאי ה- END USER LICENSE AGREEMENT אשר המשתמש אישר כי קרא והסכים להם.
 • המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ. המע"מ יתווסף לאחר הוספת המוצר לסל והמשך הליך הרכישה והתשלום.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להכניס את הסיסמא החד פעמית שתשלח אליו, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים המלאים והנכונים. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשויה להוות עבירה פלילית ועשויים להינקט צעדים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) כנגד מי שמסר פרט כוזב, לרבות תביעת שיפוי בגין נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב כך. בהתאם לאישור המשתמש, יוכל לשמש המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.-
 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע חברת הסליקה שהתקשרה בהסכם עם החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין רכישת הפריט או השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי מיד בסיום ביצוע ההזמנה.
 • תנאי תשלום: עד סכום של 5,000 ₪ ניתן לשלם עד 3 תשלומים ללא ריבית ומעל 5,000 ₪ עד  6 תשלומים ללא ריבית .
 • תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
  • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה  וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
  • על אף האמור לעיל מובהר כי היה וקיימת בעיה באספקת המוצר, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
  • ההזמנה תירשם בחברה  ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רק רישומי החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה מכרעת לאמור בהם.

אספקה

 • אלא אם צוין מפורשות אחרת בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, לאחר השלמת ביצוע פעולת הרכישה ובתוך עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, מתחייבת החברה לספק את המוצר ו/או השירות שנרכשו לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהוקלדה בדף ההזמנה. הפריטים מסופקים כקובץ דיגיטלי הניתן להורדה מקישור שיישלח למשתמש שהשלים בהצלחה את פעולת הרכישה, בצירוף קוד אקטיבציה מספרי לשם הפעלת התוכנה.
 • זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג', לרבות היצרן, אשר אינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים, לרבות במקרים הבאים:
  • עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מגפה, סגר, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה.
  • כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה. 
  • מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. מועד האספקה נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י תים תוכנה.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות ההסכם המחייב וככל שהמשתמש הינו "צרכן" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), גם בהתאם לחוק הגנת הצרכן. ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של תים תוכנה בטלפון 03-9267957 ויתאפשר בכפוף להסכמת היצרן ובלבד שטרם בוצעה אקטיבציה לרישוי התוכנה. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון 03-9267957.
 2. מובהר כי מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט או מוצר תוכנה שהותקן ובוצעה לו אקטיבציה לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה.
 3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שאושר על ידי היצרן, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר. בגין ביטול העסקה יחויב הלקוח ב – 3% דמי ביטול והכל בכפוף ובהתאם לחיוב של חברת האשראי.
 4. במידה ומתעורר אצל המשתמש חשש שהמוצר פגום, יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון 03-9267957.

ביטול עסקה על ידי החברה

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • אם נפלה טעות בהצגת המוצר באתר ו/או באספקת המוצר אל המשתמש, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מגפה, סגר, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, במערכות תקשורת כלשהן ו/או תקלות מחשב, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.
  • במקרה בו החליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
  • אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, קיים חשש שהתמורה בגין העסקה לא תשולם.
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין לרבות במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים או חסרים.
  • במקרה בו המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או ביצרן ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו/
 • בוטלה עסקה מכל סיבה שהיא, לא תהא החברה אחראית ולא תישא באחריות לנזק מסוג כלשהו לרבות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות מוגבלת לנזקים ואבטחת מידע

 • האתר, תכניו המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו מוצעים למשתמשים AS IS – כמות שהם – והחברה אינה מתחייבת ולא תישא בכל אחריות לנכונותם, שלמותם, מידת דיוקם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. באחריות המשתמש לבצע בדיקות עצמאיות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים לפני ביצוע כל רכישה באתר ו/או שימוש בשירותים ו/או במוצרים.
 • החברה אינה אחראית לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולהתאמת התכנים, השירותים והמוצרים  למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם וכן לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהסתמכותו עליהם ו/או השימוש בהם. המשתמש פוטר בזה את החברה מכל נזק ו/או הפסד כאמור.
 • החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה המשתמש ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, במוצרים, בשירותים ו/או בתכנים המוצעים באתר ו/או להסתמכותו עליהם והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה בהם ו/או להסתמכותו עליהם.
 • יובהר שוב כי המידע המתפרסם באתר בכל הנוגע למפרט המוצרים ותכונותיהם הינו המידע שהועבר לחברה על ידי היצרן. מחיר המוצרים המחייב ותנאי רכישתם הם אלו שיפורטו בהצעת מחיר פורמלית שתעביר החברה למשתמש לפי בקשתו. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין האמור בהצעת המחיר של החברה ו/או במסמך רשמי של החברה ו/או היצרן, יגבר האמור במסמך הרשמי הכתוב של החברה ו/או היצרן.
 • החברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 • ככל שיתפרסם באתר מידע מקצועי או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע) הרי שמובהר כי מידע זה אינו מטעמה של החברה, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על המשתמשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות התכנים או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המופיעים באתר או יישומם.
 • כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של החברה והיא אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר.
 • אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת מוצרים או שירותים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.
 • עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, החברה איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי החברה אינה יצרנית המוצרים אלא משווקת מורשית מטעם היצרן בלבד. לאור האמור לעיל אין לראות במכירת המוצרים ו/או בתיאור שלהם משום מצג ו/או הבטחה כלשהם מטעם החברה, לרבות כי המוצרים יפעלו בהתאם לציפיות המשתמש ו/או בהתאם לייעודם והחברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר לכך לרבות אם ייגרמו למשתמש נזקים, מכל מין וסוג שהוא עקב כך והסעד היחיד שיעמוד לרשות המשתמש יהיה כמפורט ב- END USER LICENSE AGREEMENT.
 • היה ועל אף האמור לעיל ייקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי החברה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש ביחס למוצרים ו/או התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר, הרי שאחריות החברה, לרבות לכל נזק שנגרם למשתמש עקב השימוש ו/או אי השימוש בו, תהא מוגבלת לגובה התמורה ששולמה על ידי המשתמש עבור המוצר ו/או השירות שבגינו נקבע כי אחריות החברה חלה לגביו.
 • החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי אבטחת מידע כנדרש על פי דין. על אף האמור לעיל מובהר כי מאחר ומדובר באתר הפועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בו (לרבות מידע הקשור במשתמש) על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

שירות לקוחות

 • לפרטים ובירורים ביחס לתנאי שימוש אלה לרבות בקשר למוצרים ו/או לשירותים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 03-9267957.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה  ו/או של היצרן בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של החברה בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע המוצג באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המוצגים בו על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באמצעים דיגיטליים ו/או אחרים בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 • השם תים תוכנה בע"מ, מלם תים בע"מ, TeamCAD, שם היצרן ו(Autodesk) כמו גם סימני המסחר של החברה ו/או היצרן (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו"ב – הם כולם רכושם של החברה ו/או היצרן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

דין ושיפוט

 • הדין החל על ההסכם המחייב, לרבות תנאי שימוש אלו, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים ביחס להסכם המחייב לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר אך ורק בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו והצדדים מכפיפים עצמם מרצון לסמכותו הבלעדית של בית משפט זה.
דילוג לתוכן