Skip to main

רישוי תקופתי

רישוי תקופתי Autodesk Desktop Subscription נקודות חשובות

-מועד תחילת הרישוי התקופתי הינו לאחר אישור הרכישה וחיוב כ.אשראי ומסתיימת בתום התקופה כפי שמופיע במוצר
-עם הזמנת הרישוי התקופתי מחברת אוטודסק, יישלח מייל ישירות מחברת אוטודסק עם קישור להורדת התוכנה, כולל שם משתמש וסיסמא
יש להתקין את התוכנה במחשב המקומי כולל המספר הסידורי שסופק על ידי חברת אוטודסק, הקבצים והפרויקטים במודל הרישוי התקופתי נשמרים מקומית על המחשב
-המחשב מחוייב להיות מחובר לאינטרנט להפעלה ראשונית, התוכנה תהיה פעילה עד לתקופה של 30 יום ללא חיבור לאינטרנט, לאחר מכן יש להתחבר לאינטרנט על מנת לשמור אותה פעילה במסגרת הרישוי התקופתי.
-מודל הרישוי התקופתי מאפשר גישה לשירותי ענן בהתאם לתוכנה הנרכשת, ניתן לרכוש בנפרד יח' ענן נוספות בתקופת הרישוי התקופתי במידת הצורך
-במידה ויוצאת גרסה חדשה בתקופת הרישוי התקופתי באפשרותך להוריד את הגרסה המעודכנת ולהתקינה
-חברת אוטודסק תשלח ישירות תזכורות במייל לפני סיום מועד הרישוי התקופתי
-במידה והרישוי התקופתי חודש טרם פקיעת מועד סיום התקופה, התוכנה תמשיך לעבוד לתקופה הנוספת שנרכשה עם אותו מספר סידורי
-במידה והרישוי התקופתי חודש לאחר תאריך פקיעת החוזה הקיים, הרישוי התקופתי יחודש כחוזה חדש והלקוח יקבל מספר סידורי חדש
-יחידות ענן שהוקצו למשך הרישוי התקופתי יפוגו עם סיום התקופה.
-לאחר סיום תקופת הרישוי, כל המידע שנשמר ב Autodesk 360 נשאר זמין ללקוח למשך 30 יום (GB25). בתקופה זו ניתן לגשת ולצפות במידע הקיים אך לא לערוך. לאחר 30 יום Autodesk 360 account יוחזר למגבלות אחסון של GB5.

דילוג לתוכן