Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים פתרון לבעיה העיקרית במידול צינורות – מציאת קוטר וקביעת נקודת המרכז של צינורות. תהליך שניתן לעשות גם עם מינימום נקודות סריקה.

 

 

דילוג לתוכן