Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים שרטוט תלת מימדי על גבי ענן הנקודות וקבלת מבטים אוטומטיים. על גבי החזיתות התלת מימדיות אשר מתקבלות מהמבטים, ניתן לשרטט תלת מימדית ולקבל פריסות גבהים. השרטוט המתקבל בתהליך זה משמש כהכנה למידול בתוכנת ה- Revit.

 

דילוג לתוכן