Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים שרטוט כביש ע"י דיגיטציה על ענן הנקודות.הכלים בפעולה זו מאפשרים שימוש ישיר בבלוקים תקניים של מפרט מבא"ת ומפרט מיפוי לאומי. תהליך היכול להוות פתרון לבעיות כדוגמת מציאת קו ציר של כביש.

דילוג לתוכן