Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים יצירת תכנית תלת ממדית לצרכי רישום (תמ"ר) בהתאם לתקני מפ"י ולדרישות חוק התלת מימד.

דילוג לתוכן