Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים יצירת קווים כפולים כגון אבן שפה, חזיתות, קירות וכדומה, ע”י התייחסות לגבהים בענן הנקודות. הפעולה מאפשרת גם יצירת קו שלישי ע”י OFFSET, לדוגמא-להצגת עובי אבן שפה.

 

דילוג לתוכן