Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים חיתוך דינאמי לפרוסות, המאפשר לנו לחשוף מבטים עפ"י מפלסים, חזיתות וכדומה. תהליך זה מאפשר לנו "לטייל" בין המבטים והחתכים המתקבלים.

 

דילוג לתוכן