Skip to main

דימה בריקמן | Development manager


סרטון המדגים השוואה של שני ענני נקודות לצורך חישוב עבודות עפר (מילוי/חפירה), עם קבלת מפה תמטית המציגה את אזורי ההורדה וההוספה וטבלת חישובים סטנדרטית.

 

דילוג לתוכן