Skip to main

מתלבטים בין חבילת Teken Base לחבילת TekenPLUS?

כדי להקל עליכם את הבחירה הכנו בשבילכם השוואה בין שתי חבילות האפליקציה שתאפשר לכם להחליט איזו מהן מתאימה לכם יותר
איזו חבילה מעניינת אתכם?

תוסף

1

תיאור

2

TekenPLUS

3

Teken Base

4

תיאור

כלי להכנה מהירה של שרטוטים אדריכליים לשם הגשה מקוונת לרשויות, ע"פ תקן מנהל התכנון כדי שהשרטוט יעבור את הבדיקות בהצלחה, כולל מודול ייחודי לבדיקת שלמות הקובץ טרם שליחתו לרובוט

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

כלי להכנה מהירה של שרטוטים אדריכליים לשם הגשה מקוונת לעירית ירושלים, ע"פ תקן עירייה ירושלים, כדי שהשרטוט יעבור את הבדיקות בהצלחה, כולל מודול ייחודי לבדיקת שלמות הקובץ טרם שליחתו לרובוט

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

כלי להכנה מהירה של שרטוטים אדריכליים לשם הגשה מקוונת לעיריית תל-אביב, עפ"י תקן עיריית תל-אביב, כדי שהשרטוט יעבור את הבדיקות בהצלחה

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

הגשה מקוונת לפי פורמט ישן

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה עם מגוון רב של כלים לייעול ופישוט עבודת השרטוט

TekenPLUS

כלול

Teken Base

כלול

תיאור

תוסף תוכנה עם כלים להכנת מסגרות שרטוט עם קואורדינטות גאוגרפיות ומפת מפתח

TekenPLUS

כלול

Teken Base

כלול

תיאור

תוסף ליצירת תוכניות בניין ערים (תב"ע) ותכנון סביבתי. תוסף זה נועדה להגשה לוועדות לתכנון ערים בהתאם לתקן מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית)

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף המאפשר כתיבה ועריכת טקסט בעברית על פי השיטות המקובלות בשוק

TekenPLUS

כלול

Teken Base

כלול

תיאור

תוסף תוכנה להכנת גאומטריה כבסיס לקומפילציית (סופרפוזיציה) תב"עות

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה עם כלים לסגירת Polylines והמרת ישויות AutoCAD בודדות לפוליגונים סגורים

TekenPLUS

כלול

Teken Base

כלול

תיאור

תוסף תוכנה לחישוב אוטומטי של עבודות עפר בהתאם לתקן הישראלי

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה אשר פותח בהתאמה לשיטות העבודה המקובלות במשרדי האדריכלים בארץ ומיועד להכנת רשימות נגרות ומסגרות ואלומיניום ולהכנת כתבי כמויות של כל פריט בשרטוט.

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה לתכנון עמודים ושרטוט יסודות בניין

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה המיועד להכנה והגשת תוכניות חלוקה-תצ"רים, בפורמט CAD-חני"ת, ובהתאם לתקנות ומפרטי מפ"י

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כולל

תיאור

תוסף תוכנה המסייע בבניית שכבת הביסוס הקדסטרית

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

תוסף תוכנה ייעודי המסייע בהגשת תוכניות מדידה בהתאם לנוהל מבא"ת ו/או בעבודה מוכוונת GIS

TekenPLUS

כלול

Teken Base

לא כלול

תיאור

TekenPLUS

לרכישה

Teken Base

לרכישה

דילוג לתוכן