Skip to main

מתלבטים בין גרסת תוכנת BIM Collaborate לגרסת BIM Collaborate PRO?

כדי להקל עליכם את הבחירה הכנו בשבילכם השוואה בין שני סוגי התוכנה שתאפשר לכם להחליט איזו תוכנה מתאימה לכם יותר
איזו תוכנה מעניינת אתכם?

נושא

1

BIM Collaborate PRO

2

BIM Collaborate

3

BIM Collaborate PRO

 • פלטפורמה מבוססת ענן לתחומי האדריכלות, ההנדסה והבנייה
 • מיועדת עבור שיתופי פעולה והצגת קבצי הפרויקט
 • מיועדת עבור בדיקת התנגשויות אוטומטי ומעקב אחר סטטוס הפרויקט
 • יכולת עבודה שיתופית ומקבילה בין צוותים בתוכנות AutoCAD, Revit, Civil 3D, Plant 3D

BIM Collaborate

 • פלטפורמה מבוססת ענן לתחומי האדריכלות, ההנדסה והבנייה
 • מיועדת עבור שיתופי פעולה והצגת קבצי הפרויקט
 • מיועדת עבור בדיקת התנגשויות אוטומטי ומעקב אחר סטטוס הפרויקט

BIM Collaborate PRO

 • ניהול וחקירת מסמכים
 • בדיקת התנגשויות אוטומטי
 • ניהול אדמיניסטרטיבי של הפרויקט ובקרת הפרויקט
 • יכולת עבודה שיתופית ומקבילה בין משתמשים בתוכנות AutoCAD, Revit, Civil 3D, Plant 3D

BIM Collaborate

 • ניהול וחקירת מסמכים
 • בדיקת התנגשויות אוטומטי
 • ניהול אדמיניסטרטיבי של הפרויקט ובקרת הפרויקט

BIM Collaborate PRO

 • ניהול מסמכים בסביבת הענן פלטפורמה זו מנהלת מסמכי דו ממד, קבצי תלת ממד, ואת כלל קבצי המשרד בממשק ענן שיתופי
 • צפיין המודל צפיין המאפשר ניווט חכם, דרך מבטים דו ממדים ותלת ממדיים מתוך המודל. תצוגת "עין הציפור" וכן "טיול במודל" בגובה עין. כמו כן ניתן ליצור מבטים חדשים
 • בדיקת התנגשויות אוטומטי העלאת קבצים עבור זיהוי ובדיקת התנגשויות אוטומטי. צפייה בהתנגשויות מתאפשרת הן בצפיין המודל והן בטבלה
 • ציר זמן החלפת נתונים בין צוותים בחבילות תכנון. מעקב אחר התקדמות הפרויקט במגלול ההיבטים כולל תאריכים ותכנים
 • ניתוח שינויים יכולת ניתוח ההשפעה של שינויים אשר בוצעו על ידי צוותים אחרים במסגרת המודל האחוד
 • צפייה ומעקב אחר צוותים קבלת התראות על הוספה, החסרה ועריכה של רכיבים בין גרסאות ולפי דיסציפלינות. זמין בכל דפדפני האינטרנט
 • ניהול אמין של תהליכי עבודה באמצעות שליטה בזמן אמת בנתונים אליהם ניגשים המתכננים והיועצים. ניהול מורכבויות, מניעת תקשורת שגויה וצמצום עבודה כפולה
 • סביבת תיאום התנגשויות חקירת אפשרויות, זיהוי התנגשויות בין מודלים שונים בענן, ללא התערבות בעבודה השוטפת של יתר הצוותים
 • ניהול סוגיות רשמיות זיהוי, פירוט, הקצאת משימות לטיפול בעיות וניהול הסוגיות בסביבת נתונים משותפת
 • ניהול של פרויקטים וחשבון הענן הקמת צוותים וניהולם בסביבה אחת. יכולת להקצות הרשאות לצוותים באופן רוחבי לכלל הפרויקטים
 • אישור מסמכים ובקרת גרסאות וידוא שצוות הפרויקט עובד תמיד על בסיס המודלים העדכניים ביותר עם בקרת גרסאות אוטומטית
 • התממשקות ל-Navisworks ו-Revit הצגה, הקצאה ופתרון סוגיות של תיאום מודלים ב- Navisworks, דרך Navisworks או Revit
 • ניתוח ותובנות מפרויקטים ביצוע ניתוחים מתקדמים בנתוני הפרויקט, יצוא נתונים אלה במידת הצורך ושימוש בנתונים לזיהוי וצמצום סיכונים
 • פלטפורמות Autodesk Construction Cloud ו- BIM 360 גישה וניהול פרויקטים בשתי פלטפורמות
 • תמיכה בתקן הגלובלי ISO 19650 גישה לתהליכי עבודה התומכים בתקן הגלובלי לניהול מידע בנושא תכנון ובנייה
 • בחירת מרכז נתונים בחירת שרת עבור החשבון: באירופה או בארצות הברית
 • עבודת ענן שיתופית ב Revit שיתוף פעולה בזמן אמת עם צוותים, דיסציפלינות ואזורי זמן באמצעות כלי מבוסס ענן Revit Worksharing. תוך עבודה רגילה ב Revit ניתן לסנכרן או לפרסם את הקובץ לענן
 • כלי לשיתוף פעולה בסביבת Civil 3D יצירה, עריכה וקישור קבצי Civil 3D. צרו קיצורי דרך לנתונים ו xrefs בין צוותים, ארגונים ואזורי זמן בענן. שימוש בתהליכי עבודה מוכרים באמצעות כונן Desktop Connector
 • שיתוף פעולה בסביבת AutoCAD Plant 3D שיתוף מאובטח של קבצי AutoCAD Plant 3D בין צוותים, ארגונים ואזורי זמן. ארגון פרויקטים במרוכז, הצגת שינויים בדפדפן האינטרנט ושמירה על דרישות תאימות
 • השימוש ב- Revit Cloud Worksharing ובכלים לשיתוף פעולה בסביבות Civil 3D ו-AutoCAD Plant 3D לעריכה ושיתוף בענן אפשרי בגרסאות התוכנה הבאות: פרויקטים בסביבת 360 BIM Revit החל מ-03.2018 ואילך Civil 3D החל מ-02.2020 ואילך AutoCAD Plant 3D החל מ-2021 ואילך פרויקטים בפלטפורמה המאוחדת Revit החל מ-03.2018 ואילך Civil 3D החל מ-01.05.2020 ואילך AutoCAD Plant 3D החל מ-2021 ואילך

BIM Collaborate

 • ניהול מסמכים בסביבת הענן פלטפורמה זו מנהלת מסמכי דו ממד, קבצי תלת ממד, ואת כלל קבצי המשרד בממשק ענן שיתופי
 • צפיין המודל צפיין המאפשר ניווט חכם, דרך מבטים דו ממדים ותלת ממדיים מתוך המודל. תצוגת "עין הציפור" וכן "טיול במודל" בגובה עין. כמו כן ניתן ליצור מבטים חדשים
 • בדיקת התנגשויות אוטומטי העלאת קבצים עבור זיהוי ובדיקת התנגשויות אוטומטי. צפייה בהתנגשויות מתאפשרת הן בצפיין המודל והן בטבלה
 • ציר זמן החלפת נתונים בין צוותים בחבילות תכנון. מעקב אחר התקדמות הפרויקט במגלול ההיבטים כולל תאריכים ותכנים
 • ניתוח שינויים יכולת ניתוח ההשפעה של שינויים אשר בוצעו על ידי צוותים אחרים במסגרת המודל האחוד
 • צפייה ומעקב אחר צוותים קבלת התראות על הוספה, החסרה ועריכה של רכיבים בין גרסאות ולפי דיסציפלינות. זמין בכל דפדפני האינטרנט
 • ניהול אמין של תהליכי עבודה באמצעות שליטה בזמן אמת בנתונים אליהם ניגשים המתכננים והיועצים. ניהול מורכבויות, מניעת תקשורת שגויה וצמצום עבודה כפולה
 • סביבת תיאום התנגשויות חקירת אפשרויות, זיהוי התנגשויות בין מודלים שונים בענן, ללא התערבות בעבודה השוטפת של יתר הצוותים
 • ניהול סוגיות רשמיות זיהוי, פירוט, הקצאת משימות לטיפול בעיות וניהול הסוגיות בסביבת נתונים משותפת
 • ניהול של פרויקטים וחשבון הענן הקמת צוותים וניהולם בסביבה אחת. יכולת להקצות הרשאות לצוותים באופן רוחבי לכלל הפרויקטים
 • אישור מסמכים ובקרת גרסאות וידוא שצוות הפרויקט עובד תמיד על בסיס המודלים העדכניים ביותר עם בקרת גרסאות אוטומטית
 • התממשקות ל-Navisworks ו-Revit הצגה, הקצאה ופתרון סוגיות של תיאום מודלים ב- Navisworks, דרך Navisworks או Revit
 • ניתוח ותובנות מפרויקטים ביצוע ניתוחים מתקדמים בנתוני הפרויקט, יצוא נתונים אלה במידת הצורך ושימוש בנתונים לזיהוי וצמצום סיכונים
 • פלטפורמות Autodesk Construction Cloud ו- BIM 360 גישה וניהול פרויקטים בשתי פלטפורמות
 • תמיכה בתקן הגלובלי ISO 19650 גישה לתהליכי עבודה התומכים בתקן הגלובלי לניהול מידע בנושא תכנון ובנייה
 • בחירת מרכז נתונים בחירת שרת עבור החשבון: באירופה או בארצות הברית

BIM Collaborate PRO

 • Apple
 • Windows

BIM Collaborate

 • Apple
 • Windows

BIM Collaborate PRO

לרכישה

BIM Collaborate

לרכישה

דילוג לתוכן