Skip to main

עילאי רוטביין, מנהל הפיתוח של מוצרי אוטודסק לתחום הבניה מעדכן אותנו אילו מדינות מובילות את השימוש ב-BIM בעולם, מספר על הפרדוקס בין עבודה בסביבת אתרי בנייה בתל אביב שלא מיישמים BIM ובין הובלת צמרת התיכנון והביצוע ב-BIM בחברה הבילאומית, על הפלטפורמה שמעניקה יתרון יחסי, ולאן יובילו אותנו פיתוחי העתיד.


 

דילוג לתוכן