Skip to main

מה היא שיטת BIM ומדוע כדאי ליישמה?


בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות ומגמות חדשות בשוק הבניה הישראלי. לעומת זאת, שיטות העבודה נותרו מיושנות ומקשות על העוסקים בתחום להתמודד עם האתגרים המורכבים הניצבים בפניהם ואף פוגמות ברמת התפוקה, אשר במהלך חמשת העשורים האחרונים כמעט ולא גדלה בהשוואה ליתר התעשיות שחוות גידול של עשרות אחוזים.

הגורמים לכך אינם מוטלים לפתחם של הקבלנים בלבד, שכן שרשרת מחזור חיי הפרויקט כולה לוקה בחסר. החל משלב ייזום הפרויקט, דרך התכנון, התמחור והביצוע וכלה באחזקת המבנה המוגמר –  חוסר היעילות בכל שלב של  התהליך מוביל לבזבוז משאבים יקרים של המדינה ולפגיעה ישירה בצמיחה וברווחיות הענף, על מגוון תחומיו.

הצורך לשלב שיטות עבודה מודרניות וחידושים טכנולוגיים בכל שלבי העבודה על הפרויקט הינו אחד האתגרים המהותיים בדרך לחולל שינוי אמיתי בתחום התכנון, הבניה והתשתיות בישראל.

מתודולוגיית (BIM (Building Information Modeling למידול מידע הבניה, עוסקת בייעול תהליכי תכנון ובניה ומסייעת לארגונים ואנשי מקצוע במגזרי הבניה, ההנדסה והתשתיות בכל העולם לשפר, להוזיל ולהאיץ תהליכי עבודה.

כתפיסה חדשנית במהותה BIM משנה את האופן בו מתכננים, מעצבים, בונים ומנהלים מבנים, תשתיות ושירותים וממחישה את עולם ה- CAD העתידי.

בבסיס המתודולוגיה עומד מודל חכם מבוסס מידע, המספק לאנשי המקצוע תובנות מוחשיות לתכנון, יצירת וניהול פרויקטי בניה ותשתית באופן מהיר יותר, כלכלי יותר ובמינימום השפעה על הסביבה.

בשיטת BIM קובץ ה- CAD לא רק משקף את המראה וממדי המבנה, אלא גם את כל המידע ונתוני המבנה. כך, השילוב של אינטגרציה מלאה בין שלבי התכנון והביצוע יחד עם סטנדרטיזציה של שיטות העבודה במרחב הדיגיטאלי והפיזי, מאפשר למשתמשי BIM להניב מהמידע תובנות בעלות ערך עסקי ממשי בכל שלב בתהליך.

דילוג לתוכן